BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXIII/260/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018– 2026.
  2. Uchwała Nr XXXIII/261/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
  3. Uchwała Nr XXXIII/262/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej ze swojej działalności w 2017 r.
  4. Uchwała Nr XXXIII/263/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
  5. Uchwała Nr XXXIII/264/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na cele budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
  6. Uchwała Nr XXXIII/265/2018 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska”.
  7. Uchwała Nr XXXIII/266/2018 w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  8. Uchwała Nr XXXIII/267/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie gminy Biała Piska.
  9. Uchwała Nr XXXIII/268/2018 w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska.
  10. Uchwała Nr XXXIII/ 269/2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 28 lut 2018 09:13
Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 09:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 338 razy