BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.

Biała Piska, dnia 21.02.2018 r.

 
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2018

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Białej Piskiej Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 05 lutego 2018 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Przebudowa istniejącego targowiska
w Białej Piskiej
, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem  art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3  w/w ustawy.

Data powstania: środa, 21 lut 2018 12:47
Data opublikowania: środa, 21 lut 2018 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:31
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 509 razy