BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.11.2017.WS.8

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 21-02-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.11.2017.WS.7 dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce nr 5/40, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 21 lut 2018 10:00
Data opublikowania: środa, 21 lut 2018 10:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 mar 2018 08:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 435 razy