BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Komunika Burmistrza Białej Piskiej

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

W związku z przystąpieniem Gminy Biała Piska do realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Gminami wchodzącymi w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

Zapraszam zainteresowanych Mieszkańców, do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych.

 

Wnioski należy składać  do 15 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej  pok. nr 19 w godzinach od 7.00 do 15.00.  

 

Każdy zainteresowany mieszkaniec  będzie mógł bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego korzystając z dofinansowania. Środki dofinansowania pochodzić będą  50%  WFOŚiGW w Olsztynie  i 50% z budżetu Gminy Biała Piska.

Uprzejmie informuję o możliwości dofinansowania kosztów prac związanych z wymianą lub usuwaniem pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych zawierających azbest, obejmujących:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub
  • załadunek zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwianie.

 Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych. Zadanie będzie wykonane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Dotacja celowa może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacji udziela się raz dla danego obiektu.

 

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tutejszego Urzędu – Referat Organizacyjny, pok. nr 19, numer telefonu 87 4241356.

Druki wniosku można:

- otrzymać w tutejszym urzędzie,

- pobrać ze strony internetowej bip.bialapiska.pl w zakładce azbest.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 sty 2018 12:08
Data opublikowania: środa, 10 sty 2018 12:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lip 2019 09:02
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3359 razy