BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 11.10.2017 r.

Znak sprawy: RiGN.6840.16.2017.2018                                                    Biała Piska, dn. 05.01.2018 r.

 

 

SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
z dnia 11.10. 2017 r.

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w wykazie z dnia 11.10.2017 r. dotyczącym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska oznaczonej nr geod.275/1 obręb ewidencyjny  Biała Piska  -miasto, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w dniach od 13.10.2017 r. do dnia 04.11.2017r., a także zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl prostuje zapisy wykazu w ten sposób, iż w miejsce zapisu:

 „ Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 441/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 05 czerwca 2017 r., przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Biała Piska, według poniższego wykazu: (…)”

 wpisuje się odpowiednio:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 441/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 05 czerwca 2017 r., przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Biała Piska, według poniższego wykazu:  (…)”.

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Data powstania: piątek, 5 sty 2018 10:46
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 10:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2018 08:28
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 271 razy