BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2017.7

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 04-01-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.12.2017.6 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce nr 43/27, obręb Sulimy, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 13:10
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 185 razy