BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Piotra Filimoniuka reprezentującego „ADA VIT-EŁK” Sp. z o. o., ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk działającego w imieniu PGE Dystrybucji S. A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
w dniu 27-12-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej  linii kablowej SN 15kV typ HAKFtA 2 x 25mm2 na nową linię kablową
SN 15kV typ 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2  z istniejącej stacji transformatorowej nr 4-1089 Bemowo SM do istniejącej stacji transformatorowej nr 4-1101 Bemowo Hydrofornia po nowej trasie na działkach o numerach geodezyjnych 20/38, 20/64, 20/102, 20/123 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 27 gru 2017 09:09
Data opublikowania: środa, 27 gru 2017 09:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 sty 2018 09:36
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 166 razy