BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.11.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 23-11-2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 19-12-2017 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 5/40, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska. Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zostało wszczęte postępowanie
w powyższej sprawie.Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Data powstania: piątek, 22 gru 2017 07:44
Data opublikowania: środa, 27 gru 2017 07:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sty 2018 11:08
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 150 razy