BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5, 12-230 Biała Piska

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                        Biała Piska dnia 18.12.2017r

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

                                       INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Plac Adama Mickiewicza 5

12-230 Biała Piska

ZŁOŻONE OFERTY :  2 oferty

WYBRANA OFERTA :

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego / znak sprawy 11/ZEC/WM/2017 z dnia 27.11.2017r/

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5 zamawiający do realizacji zamówienia

wybrał Wykonawcę :

P&P INSTAL Paweł Żytyniec

ul. Tadeusza Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 EŁK

Uzasadnienie faktyczne :  oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteium oceny ofert, niepodlegająca odrzuceniu.

 

Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2017 07:26
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2017 07:42
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 162 razy