BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7, 12-230 Biała Piska

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalalcji centralnego ogrzewania

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                                                      Biała Piska dnia 14.12.2017r

ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

 

                                                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Plac Adama Mickiewicza 7

12-230 Biała Piska

 

ZŁOŻONE OFERTY : 3 oferty

WYBRANA OFERTA :

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  / znak sprawy  11/ZEC/WM/2017 z dnia 24.11.2017r. /  na wykonanie dokumentacji

projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Plac Adama Mickiewicza 7

w Białej Piskiej  Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał  Wykonawcę :

P&P INSTAL Paweł Żytyniec

ul. Tadeusza Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 EŁK

Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert, niepodlegająca odrzuceniu.

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2017 07:19
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 149 razy