BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu

Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 3 249 318,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Biała Piska, 04.12.2017 r.                                                                             

Znak sprawy

BiRG ZP.271.18.2017                       

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: ,,Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 3 249 318,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2017 poz. 1579) w odpowiedzi  na  skierowane do Zamawiającego zapytanie informuję, że:

Pytanie 1:   

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.12.2017 r.  godz. 11:00 Bank uzasadnia swoją prośbą koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu
i przyczynia się do wzrostu ceny oferty bankowej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 12:55
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 10:00
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 282 razy