BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) na wniosek Burmistrza Białej Piskiej z dnia  24 listopada  2017 r. zwołuję IV ponadplanową, a zarazem XXXI  Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  30 listopada   2017 r. / czwartek / o godzinie 10.00 w sali narad nr 18 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany  porządek obrad Sesji:                                                          

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady.
  3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,

8. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 29 lis 2017 12:57
Data opublikowania: środa, 29 lis 2017 12:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 gru 2017 10:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 108 razy