BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r.

 W dniu 26 października 2017 r. na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XXX/232/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
  2. Uchwała Nr XXX/233/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 r.
  3. Uchwała Nr XXX/234/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Uchwała Nr XXX/235/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  5. Uchwała Nr XXX/236/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2018 rok.
  6. Uchwała Nr XXX/237/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
  7. Uchwała Nr XXX/238/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Pawłocin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Biała Piska na 2018 r.
  8. Uchwała Nr XXX/239/2017 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
  9. Uchwała Nr XXX/240/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała Piska.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 14:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 203 razy