BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 945 940,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

 

Biała Piska, dnia 26.10.2017 r.

 

 

znak sprawy:
BiRG ZP.271.15.2017

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Burmistrz Białej Piskiej Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18 października 2017 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 945 940,00 zł na finansowanie planowanego deficytu, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem  art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3  w/w ustawy.

Data powstania: piątek, 27 paź 2017 07:17
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2017 07:23
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:58
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 3614 razy