BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

W związku z niepokojącymi sygnałami i stwierdzaniem licznych nieprawidłowości podczas kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu przypomina, że hodowców trzody obowiązują następujące zasady :

– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby, oraz terenu zapowietrzonego i zagrożonego,

– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem ( każda sztuka do ukończenia 30 dnia życia musi posiadać kolczyk, chyba że planuje się sprzedaż wcześniej – wówczas oznakować należy ją w dniu poprzedzającym sprzedaż a fakt przemieszczenia zgłosić do ARIMR w ciągu 7 dni)

– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.

– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa na szerokość wjazdu i długość obwodu koła największego pojazdu, oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną na szerokość wejścia o długości 1 m ( maty powinny być polewane środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją stosowania wskazaną przez producenta)

– hodowca musi posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia

– chlewnie należy obsługiwać  w ubraniu roboczym przeznaczonym wyłącznie do obsługi świń

– hodowca ma obowiązek prowadzić aktualny spis świń z podziałem na grupy technologiczne

– hodowca ma obowiązek prowadzić rejestr wejść na teren chlewni oraz rejestr środków transportu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

– obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń zlewkami

– przestrzegać trzeba zakazu wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt

 

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków skutkować będzie nakładaniem na hodowców wysokich kar pieniężnych.

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Piszu

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2017 11:36
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2017 11:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 463 razy