BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r.

W dniu 06 października 2017 r. na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXIX/220/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
 2. Uchwała Nr XXIX/221/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 r.
 3. Uchwała Nr XXIX/222/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego.
 4. Uchwała Nr XXIX/223/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Biała Piska.
 5. Uchwała Nr XXIX/224/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi     Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
 6. Uchwała Nr XXIX/225/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 7. Uchwała Nr XXIX/226/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
 8. Uchwała Nr XXIX/227/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Piska.
 9. Uchwała Nr XXIX/228/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
 10. Uchwała Nr XXIX/229/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/311/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biała Piska na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Uchwała Nr XXIX/230/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białej Piskiej na lata 2018 – 2022.
 12. Uchwała Nr XXIX/231/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/125/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 14:16
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 14:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 158 razy