BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Informuje się, że w dniu 29.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy dotyczą sprzedaży :

  1. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym nr 18 A  w Drygałach przy ul. Sienkiewicza.

  2. w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki gruntu oznaczonej numerem geod.38/2 o pow. 0,0259 ha położonej w obrębie geod. Bełcząc.

  3. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu oznaczonej numerem geod.51/1

    o pow. 0,1500 ha położonej w obrębie geod. Wojny, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 06 listopada 2017 r.

 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

                                                                                                 Andrzej Braun

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 wrz 2017 09:36
Data opublikowania: piątek, 29 wrz 2017 09:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 gru 2017 13:47
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 3424 razy