BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  06 października  2017 r. (piątek ) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych    i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności .
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego,
 • zmiany Uchwały Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
  28 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Biała Piska,
 • zmiany Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018,
 • zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.

 

 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 07:28
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 07:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 paź 2017 08:45
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 216 razy