BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiana treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót

Dotyczy postępowania pn. ,,Modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w miejscowości Biała Piska na działkach o nr geod. 167/2 i 257/4”

Biała Piska, dn. 12.09.2017 r.

Gmina Biała Piska

Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska

 

Znak sprawy

BiRG ZP.271.13.2017

 

Dotyczy postępowania pn. ,,Modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w miejscowości Biała Piska na działkach o nr geod. 167/2 i 257/4”

 

Zmiana treści SIWZ  poprzez zmianę przedmiaru robót

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót w dziale I Roboty przygotowawcze stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana załącznika nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót nie powoduje istotnej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

Załączniki:

  1. Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (Przedmiar robót).

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 wrz 2017 13:30
Data opublikowania: wtorek, 12 wrz 2017 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:57
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 5029 razy