BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.7

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30-08-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.6.2017.6 dla przedsięwzięcia polegającego na:
eksploatacji piasku ze żwirem, ze złoża Mikuty III zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można się zapoznać w Referacie Budownictwa
i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 30 sie 2017 11:33
Data opublikowania: środa, 30 sie 2017 13:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2017 08:48
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 438 razy