BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” zostanie podpisana umowa z firmą QUERCUS Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym.

Uzasadnienie:

     Spółka nasza zwróciła się do firm oferujących biomasę z zapytaniem ofertowym o cenę, jaką są w stanie zaoferować za dostawę biomasy w postaci biomasy.

Do ZEC Sp. z o.o., do dnia 16.08.2017 r., wpłynęło 8 ofert na dostawę tego rodzaju opału.

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę zrębki przedstawiła firma QUERCUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym.

Umowa zostanie podpisana z w/w firmą w wyznaczanym przez nas terminie.

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 08:33
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 08:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 cze 2018 13:49
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 154 razy