BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” nie zostanie podpisana umowa z firmą, która przedstawiła swoją ofertę.

Uzasadnienie:

     Spółka nasza zamieściła na stronie internetowej (bip.bialapiska.pl) ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego o cenę, na dostawę słomy na cele energetyczne.

Do ZEC Sp. z o.o., do dnia 16.08.2017 r., wpłynęła 1 oferta na dostawę tego rodzaju opału.

Przestawiona oferta była zbyt wysoka, dlatego firma nasza nie zdecydowała się na wybór dostawcy.

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 08:31
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 08:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 cze 2018 13:49
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 145 razy