BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. „Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” zostanie podpisana umowa z firmą P. H. U. Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno.

Uzasadnienie:

     Spółka nasza zwróciła się do firm oferujących miał węglowy z zapytaniem ofertowym o cenę, jaką są w stanie zaoferować za dostawę tego sortymentu węgla kamiennego.

Do ZEC Sp. z o.o., do dnia 16.08.2017 r., do godz. 1500 wpłynęły 4 oferty na dostawę tego rodzaju opału.

Najniższą cenę za dostawę miału węglowego zaoferowała firma P. H. U. Kazimierz Florczyk,
ul. Polna 16, 18-500 Kolno.

Umowa zostanie podpisana z w/w firmą w wyznaczanym przez nas terminie.

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 08:29
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 08:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 cze 2018 13:49
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 141 razy