BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 24-07-2017 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 101, obręb Guzki, gmina Biała Piska.

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

 

Z up. Burmistrza

Andrzej Braun

Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 14:25
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 14:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sie 2017 08:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 469 razy