BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 ZAWIADAMIAM

 że na wniosek Pana Kamila Szymborskiego, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz działającego w imieniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz z dnia 24-07-2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

przebudowa dróg powiatowych w m. Ruda:

  • drogi pow. Nr 1869N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+018;
  • drogi pow. Nr 1672N od drogi pow. Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+359;

na działkach o numerach geodezyjnych 540, 130/1, 129, 128/1 w obrębie ewid. Ruda, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny  zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Z up. Burmistrza

Andrzej Braun

Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 14:08
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 14:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sie 2017 08:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 465 razy