BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 12-07-2017 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
eksploatacji piasku ze żwirem, ze złoża Mikuty III zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 18 lip 2017 08:24
Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2017 08:25
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2017 07:15
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 372 razy