BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Informuję, że od dnia 05 lipca br. Decyzją Komisji Europejskiej wszystkie gminy powiatu Pisz zostały objęte strefą ochronną przed rozprzestrzeniającymi się ogniskami wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. W związku z tym na wszystkich hodowcach trzody chlewnej w powiecie spoczywają dodatkowe obowiązki i obostrzenia a w szczególności:

  • nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby.
  • wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem.
  • przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.
  • ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.
  • wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioaselcuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną.

 

Z wyrazami szacunku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu

Dorota Joanna Jórzak

 

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 10:53
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 11:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 488 razy