BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2013.WS.13

o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 06-07-2017 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.5.2013.WS.12 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego piasku ze żwirem ze złoża KALISZKI III położonego w miejscowości Kaliszki, gmina Biała piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie na działkach gruntowych o numerach geodezyjnych 9/82 i 16/8 obrębu Kaliszki”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 13:23
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 13:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lip 2017 08:50
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 457 razy