BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłaszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Piska

Burmistrz Białej Piskiej

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Piska

 

Przetargi odbędą się w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15, w następujących godzinach:

  1. 11:00- działka nr 195/9 o pow. 0,2825 ha, obręb Drygały ul. Grunwaldzka,  przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz z garażem. Cena wywoławcza wynosi: 71.778,20 zł, wadium wynosi: 7.200,00 zł.
  2. 12:00- działka nr 31/10 o pow. 0,2205 ha, obręb Biała Piska-miasto, ul. Piłsudskiego,  przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej. Cena wywoławcza wynosi: 96.695,54 zł, wadium wynosi: 9.700,00 zł.
  3. 12:30- działka nr 31/11 o pow. 0,2205 ha, obręb Biała Piska-miasto, ul. Piłsudskiego, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej. Cena wywoławcza wynosi: 96.695,54 zł, wadium wynosi: 9.700,00 zł.

Wadium w podanych powyżej wysokościach należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 02.08.2017 r. z zaznaczeniem numeru działki i obrębu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej. Ogłoszenie dostępne jest  na stronie internetowej www.bialapiska.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl .Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

                                                                                  

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 10:48
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2017 06:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sie 2017 08:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 526 razy