BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 czerwca 2017 r.

W dniu 29 czerwca 2017 r. na XXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XXVII/ 203/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
    Biała Piska za 2016 rok.
  2. Uchwała Nr XXVII/204/ 2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2016 r.
  3. Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 r.
  4. Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
  5. Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
  6. Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjętych w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo oraz części obrębów Mikuty i Kowalewo, których przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 09:31
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 09:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 199 razy