BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZKI

 Burmistrz Białej Piskiej

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

z zastosowaniem 25% obniżki ceny wywoławczej ustalonej przy poprzednim przetargu,

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/96 o pow. 0,1582 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie wsi Kaliszki  oraz udziału ½ w działce 9/94 o pow. 0,0254 ha położonej w Kaliszkach,  stanowiącej wjazd na posesję.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2017 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15.

Cena wywoławcza wynosi: 74 088,27 zł. brutto, wadium wynosi: 7 500,00 zł.

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 02.08.2017 r. z zaznaczeniem numeru działki i obrębu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej

                                                                                                          Wojciech Stępniak

 

 

                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 cze 2017 08:17
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sie 2017 08:37
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 584 razy