BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 199/2 obręb Biała Piska-miasto.

 

Burmistrz Białej Piskiej

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki nr 199/2 o pow. 0,2995 ha położonej w Białej Piskiej przeznaczonej pod budowę budynku

usługowo-handlowego z miejscami postojowymi, placem manewrowym, zjazdem publicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15. Cena wywoławcza wynosi: 200 820,87 zł. brutto, wadium wynosi: 21 000,00 zł.

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 12.07.2017 r. z zaznaczeniem numeru działki i obrębu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Białej Piskiej

                                                                                                          Wojciech Stępniak

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 cze 2017 13:52
Data opublikowania: piątek, 16 cze 2017 07:47
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2017 08:12
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 556 razy