BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 maja 2017 r.

W dniu 30 maja 2017 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXVI/192/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
 2. Uchwała Nr XXVI/193/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 r.
 3. Uchwała  Nr XXVI/194/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 4. Uchwała Nr XXVI/195/2017 w sprawie zniesienia nazw ulic: Spacerowa, Nowa, Sosnowa, Przedszkolaków, Leśna, Słoneczna, Kosmonautów, Sportowa w osadzie Bemowo Piskie.
 5. Uchwała Nr XXVI/196/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2016 r.
 6. Uchwała Nr XXVI/197/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szkody.
 7. Uchwała Nr XXVI/198/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Uchwała Nr XXVI/199/2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Biała Piska na lata 2017 – 2022.
 9. Uchwała Nr XXVI/200/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
 10. Uchwała Nr XXVI/201/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
 11. Uchwała Nr XXVI/202/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2017 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2017 13:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 261 razy