BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biała Piska przystąpiła do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Gmina Biała Piska w 2017 r. przystąpiła do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, który jest  największą ogólnopolską organizacją skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie - na chwilę obecną do Związku należą 604 gminy.

Celem Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

  • rozwój demokracji lokalnej,
  • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
  • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

Faktyczna współpraca ze Związkiem została nawiązana w trakcie XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP, które odbyło się w dniach 24-25.04.2017 r. w Toruniu. Delegatem Gminy Biała Piska, wyznaczonym do udziału XXXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku został Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Braun. Spotkanie było okazją do poznania struktur Związku oraz zakresu i zasad jego pracy. Działalność Związku skierowana jest na obronę interesów gmin poprzez udział w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracach komisji sejmowych i senackich. Udział w pracach Związku będzie okazją do wymiany doświadczeń z innymi gminami oraz do sprawniejszego artykułowania naszych oczekiwań i obaw w procesach tworzenia i wdrażania prawa regulującego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego we wszystkich aspektach ich działania.

Przewodniczącym Związku jest Pan Marek Olszewski, który jednocześnie od 1992 roku pełni funkcję Wójta w Gminie Lubicz.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

 

 

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 13:40
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 13:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:19
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 531 razy