BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Modernizacja drogi wewnętrznej Szkody – Radysy poprzez zmianę nawierzchni drogi”.

Biała Piska, dnia 24.04.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Modernizacja drogi wewnętrznej Szkody – Radysy  poprzez zmianę nawierzchni drogi”.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Zadanie pierwsze – Modernizacja drogi wewnętrznej Szkody – Radysy poprzez zmianę nawierzchni drogi na odcinku 0+000 do 0+678 dz. nr. geod.138/2, 18/5, 8/94, 30/1, 30/2 (koszty kwalifikowane projektu) - 523 052,47  zł 

Zadanie drugie – Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Radysy na odcinku 0+000 do 0+202 dz. nr. geod 8/94 (koszty niekwalifikowane projektu) -  138 587,00  zł                                           

   

  1. Wpłynęła jedna oferta                          
  • dane z otwartej oferty:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Zadanie I

Zadanie II

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

416 468,24

6 lat

 106 276,66

6 lat

 

Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2017 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2017 13:23
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:00
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 9423 razy