BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Protokół z otwarcia ofert

Modernizacja drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi.

Biała Piska, dnia 20.04.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Modernizacja drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi”.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości –   471 752,97   brutto
  2. Wpłynęły dwie oferty                                   
  • dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

 

cena oferty (brutto)

 

OKRES GWARANCJI

1.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

527 810,17 zł

6 lat

2.

 

Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe w Piszu

 

 

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

 471 229,20 zł

6 lat

 

 

 

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 13:35
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 13:39
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:00
Opublikował(a): Sławomir Słonawski
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 9575 razy