BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Drygały poprzez zmianę nawierzchni drogi.

 

Biała Piska, dnia 20.04.2017 r.

 

 

znak sprawy:

BiRG ZP.271.6.2017

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  30 marca 2017 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Drygały poprzez zmianę nawierzchni drogi”, unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono
w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 roku   (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 12:29
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:00
Opublikował(a): Sławomir Słonawski
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 9615 razy