BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 27 marca  2017 r. ( poniedziałek ) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad

 

Część I  obrad - godz. 10.00

Miejsce obrad - sala konferencyjna przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych   i Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
  28 lutego 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska za 2016 r. i planowane zamierzenia na 2017 r.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • przystąpienia Gminy Biała Piska do Związku Miast Polskich,
 • przystąpienia Gminy Biała Piska do stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2017 r.
 1. Zarządzenie przerwy w obradach Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej do godz. 12.00.

 

Część II obrad -  godz. 12.00

Miejsce obrad „Wrzos” ul. Sienkiewicza 19 w Białej Piskiej.

Uroczyste obrady inaugurujące obchody 295  rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich.

 

 1. Wznowienie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 2. Sprawy proceduralne.
 3. Wystąpienie Burmistrza Białej Piskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu obchodów 295 rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich.
 5. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży.
 6. Spotkanie z Komturem – klimaty średniowiecznej epoki.
 7. Wystąpienie zaproszonych gości.
 8. Zakończenie uroczystej, a zarazem XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

 

Marek Grabowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 11:53
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 11:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2017 10:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 492 razy