BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2017.WS.5

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek „ŚRODOWISKO” s. c., J. Giedziuszewicz, A. Grodzki, A. J. Wróbel, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko reprezentowanej przez Pana Antoniego Wróbel działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białej Piskiej, ul. Ogrodowa 1, 12-230 Biała Piska w dniu 09-03-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim zlokalizowanej na działkach o nr geod. 20/125, 20/143, 20/144 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl


Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech StępniakData powstania: czwartek, 9 mar 2017 07:19
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 07:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 08:29
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 564 razy