BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2016.WS.12

o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 06 marca 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska  21a, 20-340 Lublin reprezentowanej przez TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy, Żółtki 43, 16-070 Choroszcz, zostało wydane postanowienie nr BiRG.6733.14.2016.WS.11 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN-0,4kV o długości około 3 500m, budowa złącz kablowych nN na działkach
o numerach geodezyjnych 138/1, 138/4, 138/10, 169/10, 163, 164, 162/16, 165, 166/1, 157, 158, 156/1, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 155, 147/22, 147/8, 147/1,146/4, 146/5, 113, 151, 152, 149/4, 288/10, 193/12, 193/11, 288/14, 288/1, 194, 289, 193/16, 193/18, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/38, 191/1, 265/5, 265/9, 264/5, 264/17, 264/13, 264/7, 233/1, 233/2, 231/18, 190, 189/2, 230/6, 188, 229/1, 227, 228/1, 181/2, 226/14, 226/15, 226/5, 226/25, 226/27, 226/3, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/8, 225, 181/3, 175/17, 175/18, 175/11, 175/15, 174/6, 174/7, 174/8, 173, 178/2, 176/3, 809/2, 179/6, 177, 182, 50, 187, 186/3, 186/4, 186/1, 185, 184, 183/10, 183/5, 183/9, 234, 60/6, 60/1, 59, 176/6, 153/1, 141/1, 167/3, 167/2, 179/9, 232/1, 147/12, 228/2, 143/29 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią w/w postanowienia oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 9, w godz. 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 07:16
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 07:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 08:29
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 698 razy