BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej.

Biała Piska, 03.03.2017 r.                                                                              

Znak sprawy

BiRG ZP.271.4.2017                      

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że:

Pytanie:  

Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Przedmiar nr 1 poz. 26d6 – Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm,

Przedmiar nr 2 poz. 25d6 – Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych ażurowych o grubości 10 cm,

Przedmiar nr 3 poz. 24d6 – Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm.

Na przekrojach normalnych płyty te nazwane są płytami typu JOMB grubości 10 cm.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-05.01.01 pkt 2 Materiały określają te płyty jako prostokątne o wymiarach 100x50x10 cm.

Szczegółowych Specyfikacji technicznych dotyczących wykonania nawierzchni z płyt ażurowych – brak.

Producenci galanterii drogowej, prefabrykowanej, betonowej określają płyty JOMB jako płyty betonowe zbrojone pojedynczo lub podwójnie z otworami, w zależności od klasy nośności (żelbetowe).

Płyty ażurowe określone są jako płyty betonowe z otworami (nie zbrojone).

Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj płyt należy zastosować do budowy nawierzchni na parkingach.

Czy mogą być zastosowane płyty o wymiarach jakie stosują producenci np. płyty ażurowe 60x50x10 cm.

JOMB 80x50x10, 70x50x10 cm.

Odpowiedź:

Do wykonania nawierzchni miejsc postojowych należy użyć betonowych płyt ażurowych (niezbrojonych z otworami) gr. 10 cm w kolorze ceglastym o wymiarach jakie stosuja producenci.

 

Data powstania: piątek, 3 mar 2017 07:48
Data opublikowania: piątek, 3 mar 2017 07:52
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:55
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 12103 razy