BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.

Znak sprawy

BiRG ZP.271.4.2017                      

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej  w Bemowie Piskim”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że:

Pytanie 1:  

Zwracam się z prośbą o udostępnienie czytelnej wersji rysunku P5 ( zestawienie stolarki) dla zadania Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach, zamieszczony na stronie Zamawiającego rysunek jest nieczytelny.

Odpowiedź 1:

Rys. P5 w załączeniu

Pytanie 2:  

W zakresie naprawy kominów przewidziano (zgodnie z opisem technicznym) wykonanie nowego tynku mineralnego malowanego farbą silikatową oraz wykonanie nowych czap kominowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace, przedmiar zawiera wyłącznie prace dla kominów na części E.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z SIWZ „Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.”

Zgodnie z opisem technicznym „ w związku z powyższym zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia”

Pytanie 3:  

Zgodnie z opisem technicznym balustrady i kraty zewnętrzne przewidziano do wymiany, proszę  o podanie parametrów i specyfikacji poszczególnych balustrad wraz z rysunkami szczegółowymi umożliwiającymi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź 3:

Balustrady i kraty należy wymienić na stalowe z profili zamkniętych o wymiarach i kształcie zbliżonym do istniejących zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbą olejną nawierzchniową.

Pytanie 4:  

Proszę o załączenie wykazu stolarki przeznaczonej do wymiany dla budynku Szkoły w Bemowie Piskim wraz z określeniem specyfikacji stolarki.

Odpowiedź 4:

Zestawienie stolarki w załączeniu. Wymagania analogiczne jak dla stolarki w Zespole Szkół  w Drygałach.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 1 mar 2017 11:11
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 12164 razy