BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2017 r.

Biała Piska, dn. 27-02-2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.2.2017

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  27 stycznia 2017 r. w przedmiocie zamówienia pn.: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2017 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 12:27
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 12258 razy