BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 08-02-2017 r. (uzupełniony w dniach 20-02-2017 r. i 21-02-2017 r.), wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą o mocy do 9,5 MW w miejscowości Bemowo Piskie na działkach o numerach geodezyjnych 457/3, 498/1 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.” Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm./ zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: środa, 22 lut 2017 10:19
Data opublikowania: środa, 22 lut 2017 10:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2017 07:48
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 276 razy