BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Projekty uchwał przygotowane na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
  3. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryterium,
  5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
  6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
  7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2017 r.,
  8. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 – rokiem obchodów 295 Rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich,
  9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2016 r.,
  10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczcej zmiany nazwy kolejowego przystanku osobowego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 12:18
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 mar 2017 13:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 136 razy