BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 28 lutego  2017 r.  ( wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia  2016 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat planowanych remontów dróg gminnych na 2017 r. – opinia Komisji Rolnictwa.
 6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Biała Piska w latach 2017-2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej ze swojej działalności w 2016 r.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryterium,
 • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 • ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2017 r.,
 • ogłoszenia roku 2017 – rokiem obchodów 295 Rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2016 r.
 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 17 lut 2017 12:00
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 1 mar 2017 09:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 268 razy