BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2013.2016.2017

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 08-02-2017 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.8.2013.2016.2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „modernizacja kotłowni w miejscowości Bemowo Piskie – kotłownia opalana biomasą o mocy 7,0 MW na działkach o numerach geodezyjnych 457/3, 498/1 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 8 lut 2017 13:52
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 13:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2017 14:12
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 270 razy