BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu

KOMUNIKAT

Burmistrza Białej Piskiej

W związku z przystąpieniem Gminy Biała Piska do realizacji wspólnego z Gminami wchodzącymi w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”, i opracowanie wieloletniej prognozy dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i budżetu Gminy Biała Piska na lata 2015-2020,

zapraszam zainteresowanych Mieszkańców,

od 01 do 15 lutego 2017 r.

w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej  pok. nr 19 w godzinach od 7.00 do 15.00, aby składali wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych, ponieważ z obecnej informacji wynika, że rok 2017 to ostatni rok, kiedy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego korzystając z dofinansowania środków z WFOŚiGW w Olsztynie i budżetu Gminy Biała Piska.

 

Uprzejmie informuję o możliwości dofinansowania kosztów prac związanych z wymianą lub usuwaniem pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych zawierających azbest, obejmujących:

1) demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

lub

2) załadunek zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwianie.

  • Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.
  • Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych.
  • Zadanie musi być wykonane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.
  • Dotacja celowa może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.
  • Dotacji udziela się raz dla danego obiektu.

 

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tutejszego Urzędu – Referat Organizacyjny, pok. nr 19, numer telefonu 87 4241356.

Druki wniosku można:

- otrzymać w tutejszym urzędzie lub u Sołtysa danego Sołectwa,

- pobrać ze strony internetowej bip.bialapiska.pl w zakładce azbest.

Data powstania: czwartek, 2 lut 2017 08:19
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2017 08:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 641 razy