BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 22 grudnia 2016 r.

W dniu 22 grudnia 2016 r. na XXIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXIII/159/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
 2. Uchwała Nr XXIII/160/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2017.
 3. Uchwała Nr XXIII/161/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2026.
 4. Uchwała Nr XXIII/162/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2016 r.
 5. Uchwała Nr XXIII/163/2016  w  sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2017 r.
 6. Uchwała Nr XXIII/164/2016 w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2017 r.
 7. Uchwała Nr XXIII165/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2017 r.
 8. Uchwała Nr XXIII/166/2016 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego
 9. Uchwała Nr XXIII/ 167/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2017 roku”.
 10. Uchwała Nr XXIII/168/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska.
 11. Uchwała Nr XXIII/169/2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Biała Piska.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 07:59
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 08:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 618 razy