BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.22.2016.WS.6

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pani Krystyny Marcińczyk - Sekretarz Gminy Biała Piska działającej w imieniu Gminy Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
w dniu 13-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej drogi gminnej (ul. Lipowa) i chodnika oraz budowa nowego ciągu pieszego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Bemowie Piskim na części działki o numerze geodezyjnym 20/123 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 08:54
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 08:56
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 08:46
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 846 razy